Stolica Warmii i Mazur na wysokim, piątym miejscu w rankingu zamożności samorządów  przygotowanego przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”.

Od piętnastu lat magazyn publikuje zestawienie w którym pokazuje bogactwo polskich samorządów. Dochody zostały podzielone przez liczbę mieszkańców, a miniony rok zamknął się dla Olsztyna z wynikiem 4724,31 złotych na osobę.

Taki wynik cieszy ale podchodzę do niego z pokorą. – zaznacza Piotr Grzymowicz, Prezydent Olsztyna –   W ubiegłym roku do naszego budżetu wpłynęło dodatkowo 50 milionów złotych za sprzedaż działki dla firmy Michelin. To bardzo wysoki, ale niestety jednorazowy zastrzyk gotówki, który mógł mieć wpływ na ten bardzo dobry wynik. Teraz musimy walczyć o utrzymanie tej pozycji.

Tym samym Olsztyn „wskoczył” z dziewiątego na piąte miejsce. Przed nami uplasowały się takie miasta jak Warszawa, Wrocław, Katowice i Opole. Za nami są:  Kraków, Gdańsk, Poznań i Szczecin. Zastosowana metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu jest identyczna, jak rok temu.

– Tak jak w zeszłym roku pominięte zostały wpływy z dotacji celowych – tłumaczy prof. Paweł Swianiewicz, autor raportu – Zwłaszcza w okresie tak intensywnego korzystania z funduszy unijnych dotacje te mają chwilowy, ale bardzo silny wpływ na wielkość dochodów. To  potrafi wywindować samorząd bardzo wysoko w rankingu. Jest to jednak skok chwilowy (incydentalny) i nie ma związku z trwałym wzrostem zamożności.