Niepokojącym zjawiskiem jest zwiększająca się liczba interwencji podejmowanych przez strażników miejskich związanych z alkoholem.

Powodem interwencji jest nie tylko spożywanie alkoholu, ale również niewłaściwe zachowanie osób będących pod jego wpływem. Do końca czerwca tego roku strażnicy interweniowali ponad 2450 razy wobec osób spożywających alkohol, podczas gdy w pierwszej połowie 2015 r. takich interwencji było o 550 mniej.

alkohol pijak (2)

Najwięcej tego typu interwencji funkcjonariusze Straży Miejskiej podejmowali przy ulicach: Limanowskiego, Partyzantów czy Kołobrzeskiej. Od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. roku strażnicy miejscy 1321 razy przewozili do izby wytrzeźwień bądź miejsca zamieszkania osoby będące w stanie upojenia alkoholowego (01-06.2015 r.- 965 razy).

Coraz częściej to sami mieszkańcy zgłaszają, że są świadkami spożywania alkoholu. Nie tyle samo picie powoduje brak tolerancji ze strony społeczności lokalnej co zachowanie po spożyciu jego nadmiernej ilości, jak dewastacje mienia, zaśmiecanie miejsc publicznych, zaczepianie przechodniów czy wulgarne słownictwo.

alkohol pijak (3)