W dniu 27.06.2016 r. około godziny 18.00 strażnicy miejscy patrolujący osiedle Redykajny zauważyli idące ulicą Hozjusza 3 kozy, przy których nie było właściciela.

Funkcjonariusze ustalili skąd zwierzęta się wydostały i zostały „odprowadzone” na miejsce przez zarządcę terenu. Strażnicy przypominają, że na właścicielu zwierząt ciążą obowiązki wynikające z art. 77 Kodeksu Wykroczeń.