Strażnicy miejscy patrolujący okolice Placu Pułaskiego zauważyli dużą ilość porozrzucanych odpadów komunalnych w parku. W czasie kontroli miejsca w jednym z worków funkcjonariusze znaleźli na kopercie dane odbiorcy. W związku z tym zostały przeprowadzone czynności wyjaśniające, w trakcie których ustalono sprawcę zaśmiecenia. Kobieta została ukarana mandatem karnym oraz została zobowiązana do oczyszczenia terenu. Jak tłumaczyła zrobiła to ponieważ swój śmietnik ma za daleko i nie chciało jej się tam iść żeby wyrzucić śmieci.

Przypominamy, że zgodnie z art. 145 Kodeksu Wykroczeń osoba, która zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany. Od początku 2016 r. strażnicy miejscy podjęli 1341 interwencji w stosunku do osób zaśmiecających miejsce publiczne.