Oto protokół z posiedzenia Komisji Artystycznej oceniającej występy zespołów biorących udział  w XXXII Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Jezioranach w dniu 26 czerwca 2016 r.

Komisja artystyczna w składzie:

 1. Jan Połowianiuk – Przewodniczący
 2. Ewelina Banach – Bardońska

2. Krzysztof Szatrawski

Po wysłuchaniu 30 kapel ludowych i zespołów śpiewaczych postanowiła przyznać następujące nagrody:

 1. Nagrodę Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz puchar Wojewody Warmińsko – Mazurskiego

zespołowi Węgojska Strużka

 1. I Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zespołowi Pieśni i Tańca „Perła Warmii”

 1. II Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zespołowi Pieśni i Tańca „Szuwary”

 1. III Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

zespołowi Alna

 1. Nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina

zespołowi Mżawka

 1. Nagrodę Starosty Powiatu Olsztyńskiego Małgorzaty Chyziak

zespołowi Kosejder

 1. Nagrodę Burmistrza Jezioran Leszka Boczkowskiego oraz statuetkę „Jezioranka 2016” wykonaną przez Państwa Ewę i Tadeusza Maculewicz

zespołowi Ludowy Zespół Śpiewaczy „Sterławiacy”

 1. Nagrodę Spółdzielczego Banku Ludowego w Olsztynie oddział w Jezioranach

zespołowi Iskierka Nadziei

 1. Nagrodę Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich

Kapeli Ludowej Furman z Kraszewa

 1. Nagrodę ufundowaną przez Panią Janinę Ilczuk i firmę Oriflame

zespołowi Mali Reszelanie