Olsztyn chce debatować o uchodźcach i multikulturalizmie! Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie we współpracy z dwumiesięcznikiem „FILOZOFUJ” organizuje debatę wokół 7 numeru „Filozofuj!

Debata odbędzie się w ramach ogólnopolskich spotkań „Klubów Filozofuj!”. Na debatę zapraszamy 19 czerwca (niedziela) o godz. 11.00 do Informacji Kulturalnej MOK ( Kamienica Naujacka, ul. Dąbrowszczaków 3; wejście od ul. Mrongowiusza). Goście specjalni spotkania to: dr hab. Marcin Chełmniak, ks. dr Zdzisław Kieliszek oraz dr Wojciech Kotowicz . Spotkanie poprowadzi dr Beata Kosiba.

Kluby Filozofuj!: są to nowo tworzone nieformalne grupy współpracowników i sympatyków czasopisma „Filozofuj!”, organizujące w swoich miejscowościach imprezy (np. konferencje, spotkania dyskusyjne lub promocyjne) popularyzujące filozofię pod patronatem Redakcji „Filozofuj!”

folozofuj A3