Prokuratura Okręgowa w Olsztynie prowadzi śledztwo, w którym dowody dotyczące działalności terrorystycznej kilku osób gromadzili funkcjonariusze olsztyńskiej delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Od 7 czerwca br. prokurator zlecił funkcjonariuszom ABW, w tym wyspecjalizowanym grupom antyterrorystycznym wykonanie na terenie całego kraju kilkunastu czynności procesowych takich jak: przeszukania, zatrzymania osób czy zabezpieczenie substancji wybuchowych i broni palnej.

Finalnie Wojciechowi K. przedstawiono zarzut o posiadanie w jednej spod olsztyńskich miejscowości substancji wybuchowej o wadze przeszło 5 kg, czym dążył do podjęcia w przyszłości działań mających na celu wywołanie poważnych zakłóceń w ustroju Rzeczypospolitej Polskiej tj. o przestępstwo określone art. 171 § 1 k.k..

Podejrzany usłyszał także analogiczny zarzut – gromadzenia i posiadania związków chemicznych w celu produkcji substancji wybuchowych mogących sprowadzić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia w wielkich rozmiarach i wywołania poważnych zakłóceń w ustroju Rzeczypospolitej Polskiej.
Wymieniony nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia, które świetle zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego stanowią jego niewiarygodną linię obrony.

Za wskazane przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do lat 8. Na wniosek Prokuratora Okręgowego w Olsztynie tutejszy sąd rejonowy zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. W tym samym śledztwie trzymiesięczne aresztowanie zastosowane zostało wobec Krzysztofa G., któremu zarzucono posiadanie między innymi posiadanie broni palnej z celownikiem optycznym, dwóch karabinów maszynowych, pistoletu, broni magazynkowej i około 2000 sztuk amunicji, co miało na celu wywołanie poważnych zakłóceń w ustroju Rzeczypospolitej Polskiej – tj. o przestępstwo określone art. 263 § 2 k.k.. Krzysztof G. częściowo przyznał się do stawianego mu zarzutu, złożył wyjaśnienia, w których zanegował główny cel gromadzenia broni palnej i amunicji. Wolnościowy środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji zastosował Prokurator Okręgowy w Olsztynie wobec Artura Ć., któremu zarzucone zostało posiadanie amunicji kaliber 7,92 mm, to jest przestępstwo z art. 263 § 2 k.k.. W sprawie tej podejrzanym jest także Jan. Sz., któremu prokurator zarzucił posiadanie pocisku artyleryjskiego z zapalnikiem. Z uwagi na dobro śledztwa, zlecone funkcjonariuszom ABW kolejne czynności śledcze bliższe szczegóły na temat sprawy nie mogą zostać w tym momencie przekazane.