Jak co roku większość akademików rywalizowała ze sobą o najlepszy wystrój. W tym roku motywem przewodnim była podróż dookoła świat. Studenci włożyli w przygotowania ogromny wysiłek. Komisja oceniająca składa się z przedstawicieli Władz UWM, Fundacji „ŻAK”, ACK, Samorządu Studenckiego, Rady Osiedla Akademickiego, Radia UWM FM oraz innych studenckich organizacji.