11 maja na terenie terminalu Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury odbędzie się konferencja „Bezpieczne wykorzystanie dronów w cywilnej przestrzeni powietrznej”, której organizatorami są Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz Port Lotniczy Olsztyn-Mazury.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji rządowych, ośrodków naukowych i uczelni, regionalnych portów lotniczych, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Akademii Obrony Narodowej, a także innych instytucji związanych z branżą bezzałogowych statków powietrznych.

Program konferencji przewiduje wspólne posiedzenie Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego oraz Zespołu ds. aktualizacji Programu Sieci Lotnisk i Lotniczych Urządzeń Naziemnych, na którym poruszone zostaną m.in. prawne aspekty korzystania z dronów oraz kwestie rozwiązań technologicznych wpływających na niwelowanie zagrożeń związanych z ich nieodpowiedzialnym użytkowaniem.

Spotkanie rozpoczną o godz. 12.45 Jerzy Szmit, podsekretarz stanu MiiB, oraz Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Na godz. 13.00 zaplanowano pokaz bezzałogowych statków powietrznych.