Kolejne części Olsztyna z dodatkowymi ułatwieniami dla rowerzystów. Po Starym Mieście takie pojawiły się także w największych osiedlach naszego miasta.

W Olsztynie pojawia się coraz więcej rozwiązań wprowadzanych z myślą o rowerzystach. Coraz częściej nie są to jednak wydzielone drogi dla rowerów czy ciągi pieszo-rowerowe.

– Proponujemy rozwiązania polegające na nowej organizacji ruchu wykorzystujące wyłącznie pionowe oznakowanie drogowe- wyjaśnia olsztyński Oficer Rowerowy, Mirosław Arczak. – Często wystarczy bowiem dopuścić ruch rowerowy na jednokierunkowych uliczkach osiedlowych, aby stały się one elementem całego obszaru przyjaznego rowerzystom.

Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z niskimi prędkościami samochodów, czyli na lokalnych drogach, pośród gęstej zabudowy i wśród ciasno zaparkowanych samochodów nie ma potrzeby budowania specjalnej infrastruktury rowerowej.

– Na takich obszarach najlepiej sprawdzają się zalety roweru i mamy nadzieję, że wprowadzane rozwiązania będą wykorzystywane przez mieszkańców podczas  codziennych dojazdów do pracy, szkoły lub na zakupy- dodaje Arczak.

Najnowszym wdrożeniem tzw. kontraruchu jest umożliwienie rowerzystom jazdy „pod prąd” fragmentem ul. Janowicza i ul. Mroza. Aby upewnić wszystkich użytkowników we wprowadzonych zasadach ruchu, zapraszamy do zapoznania się z nowym oznakowaniem.

Fot. 1
Dopuszczenie skrętu z ul. Flisa w ul. Janowicza.
Rowerzyści powinni pamiętać o każdorazowym sygnalizowaniu zamiaru skrętu, upewnieniu się w sytuacji na drodze i obejrzeniu się za siebie przed wykonaniem tego manewru!

Fot. 2
Ul. Janowicza. Przepisowa jazda po prawej stronie drogi z pewnością pozwoli uzyskać bezpieczną odległość pomiędzy wymijającymi się pojazdami.

Fot. 3
Ul. Janowicza. Przepisowa jazda po prawej stronie drogi z pewnością pozwoli uzyskać bezpieczną odległość pomiędzy wymijającymi się pojazdami.

Fot. 4
Ul. Janowicza. Przepisowa jazda po prawej stronie drogi z pewnością pozwoli uzyskać bezpieczną odległość pomiędzy wymijającymi się pojazdami.

Fot. 5
Ul. Janowicza. Przepisowa jazda po prawej stronie drogi z pewnością pozwoli uzyskać bezpieczną odległość pomiędzy wymijającymi się pojazdami.

Fot. 6
Ul. Janowicza. Odpowiednie oznakowanie informuje kierowców o możliwości jazdy rowerzystów „pod prąd” na tej ulicy.

Fot. 7
Ul. Janowicza. Rowerzyści mają prawo skręcić w ul. Mroza, gdzie również wprowadzono „kontraruch”.

Fot. 8
Ul. Mroza. Na całej ulicy jet wystarczająco dużo miejsca na wykonywanie czytelnych i bezpiecznych manewrów.

Fot. 9
Ul. Mroza. Przepisowa jazda po prawej stronie drogi z pewnością pozwoli uzyskać bezpieczną odległość pomiędzy wymijającymi się pojazdami.

Fot. 10
Ul. Mroza. Perspektywa rowerzysty pozwala widzieć i słyszeć o wiele więcej niż kierowcy siedzącego wewnątrz auta.

Fot. 11
Ul. Mroza. Przepisowa jazda po prawej stronie drogi z pewnością pozwoli uzyskać bezpieczną odległość pomiędzy wymijającymi się pojazdami.

Fot. 12
Ul. Mroza. Jeśli miejsca na wyminięcie się jest za mało (głównie za sprawą kierowców jadących środkiem jezdni zamiast po prawej stronie), wtedy najlepiej zatrzymać się i umożliwić przejazd auta. Bezpieczeństwo zależy od wzajemnego szacunku i rozsądku na drodze!

Fot. 13
Ul. Mroza. Przepisowa jazda po prawej stronie drogi z pewnością pozwoli uzyskać bezpieczną odległość pomiędzy wymijającymi się pojazdami.

Fot. 14
Ul. Mroza. Nowe oznakowanie jest kompleksowe i objęło wyjazdy ze wszystkich bocznych uliczek.

Fot. 15
Ul. Mroza. Przepisowa jazda po prawej stronie drogi z pewnością pozwoli uzyskać bezpieczną odległość pomiędzy wymijającymi się pojazdami.

Fot. 16
Ul. Mroza. Nowe oznakowanie jest kompleksowe i objęło wyjazdy ze wszystkich bocznych uliczek. Przypominamy o sygnalizowaniu zamiaru skrętu, upewnieniu się w sytuacji na drodze i obejrzeniu się za siebie przed wykonaniem tego manewru!

Fot. 17
Ul. Mroza. Nowe oznakowanie jest kompleksowe i objęło wyjazdy ze wszystkich bocznych uliczek. Przypominamy o sygnalizowaniu zamiaru skrętu, upewnieniu się w sytuacji na drodze i obejrzeniu się za siebie przed wykonaniem tego manewru!

Fot. 18
Ul. Mroza. Nowe oznakowanie jest kompleksowe i objęło wyjazdy ze wszystkich bocznych uliczek. Przypominamy o sygnalizowaniu zamiaru skrętu, upewnieniu się w sytuacji na drodze i obejrzeniu się za siebie przed wykonaniem tego manewru!

Fot. 19
Ul. Mroza. Nowe oznakowanie jest kompleksowe i objęło wyjazdy ze wszystkich bocznych uliczek. Przypominamy o sygnalizowaniu zamiaru skrętu, upewnieniu się w sytuacji na drodze i obejrzeniu się za siebie przed wykonaniem tego manewru!

Fot. 20
Ul. Mroza. Nowe oznakowanie jest kompleksowe i objęło wyjazdy ze wszystkich bocznych uliczek. Przypominamy o sygnalizowaniu zamiaru skrętu, upewnieniu się w sytuacji na drodze i obejrzeniu się za siebie przed wykonaniem tego manewru!

Fot. 21
Ul. Mroza. Nowe oznakowanie jest kompleksowe i objęło wyjazdy ze wszystkich bocznych uliczek. Przypominamy o sygnalizowaniu zamiaru skrętu, upewnieniu się w sytuacji na drodze i obejrzeniu się za siebie przed wykonaniem tego manewru!