Wiosenne porządki rozpoczęły się na dobre. Jak co roku występuje problem z zeschniętymi liśćmi oraz starymi gałęziami.

Do dyżurnego Straży Miejskiej wpływa coraz więcej zgłoszeń dotyczących spalania odpadów. Przypominamy, że w naszym mieście obowiązują przepisy, które zobowiązują nas do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów. Zgodnie z nimi zabrania się spalania również odpadów organicznych takich jak liście, trawa, kwiaty, gałęzie. Powyższe odpady nadają się do kompostowania ale można je także przekazywać firmie odbierającej odpady komunalne. W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z dyżurnym Straży Miejskiej pod bezpłatnym numerem telefonu 986.