Podpisując umowę zachowajmy szczególną czujność. Najwięcej zgłoszeń trafiających do rzecznika konsumentów dotyczy spraw telekomunikacyjnych.

Ponad 3,2 tys. spraw trafiło w poprzednim roku do rzecznika konsumentów w Olsztynie. Znaczna część to prośby o interwencje i prośby o porady.

W dalszym ciągu olsztynianie najczęściej zgłaszają się w przypadku kłopotów dotyczących umów z firmami telekomunikacyjnymi. Niewłaściwa obsługa, przekazywanie niepełnej lub nieprawdziwej informacji brak potwierdzenia warunków zmiany umowy – to główne problemy. Nie brakowało próśb o pomoc w przypadku usług ubezpieczeniowych, budowlanych, edukacyjnych i turystycznych.

Nie zabrakło przypadków wykorzystywania niedołężności osób starszych. Jeden z przedsiębiorców zawierał z olsztynianami w podeszłym wieku umowy na świadczenie usługi TeleEKG, czyli polegającej na kontrolowaniu pracy serca bez wychodzenia z domu.

– Przedstawiciel handlowy wśród dokumentów umowy o usługi telekomunikacyjne umieszczał dodatkowe kartki, dotyczące umowy o usługi telemedycznej – wyjaśnia Miejski Rzecznik Konsumentów w Olsztynie, Jadwiga Urbańska. – W ten sposób wyłudzał podpis od konsumentów. O istnieniu umowy o świadczenie telemedyczne dowiadywali się z chwilą otrzymania pierwszej faktury do zapłaty.

Jako że przedsiębiorca odmawiał rozwiązania umowy bez naliczenia kary, rzecznik przygotowywała pozwy, a sprawy kończyły się pozytywnie dla konsumentów. Poszkodowani niezależnie zawiadamiali organa ścigania w Olsztynie o możliwości popełnienia przestępstwa przez przedstawicieli.

Rzecznik konsumentów w Olsztynie przyjmuje interesantów w ratuszu przy pl. Jana Pawła II w pokoju 103. Dyżuruje w poniedziałki między 10:00 a 17:00, natomiast między wtorkiem a piątkiem od 11:00 do 15:50.