Od 1 marca strażnicy miejscy w Olsztynie dokonują kontroli pod kątem wyposażenia nieruchomości w tabliczki z numerami porządkowymi.

Zgodnie z art. 64§1 Kodeksu Wykroczeń „Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany.”

Strażnicy dokonają przeglądu wszystkich osiedli w naszym mieście. Prawidłowe oznakowanie nieruchomości ułatwia lokalizację danego budynku, a także ma wpływ na bezpieczeństwo. Dla wszystkich służb łatwość identyfikacji domu jest bardzo ważna dla ratowania zdrowia i życia.