Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego jest uczelnią niepubliczną działającą od 1997 roku. Obecnie kształcimy około 2000 studentów oraz zatrudniamy ok. 400 osób kadry naukowo- dydaktycznej.

Cechą wyróżniającą OSW na rynku edukacyjnym jest ogromna elastyczność wyrażająca się w reagowaniu stosownie do potrzeb rynku – nowelizacja specjalności, projektowanie nowych – zgodnych z oczekiwaniami, z wyzwaniami współczesności. Na wszystkich specjalnościach prócz zajęć teoretycznych studenci mają obowiązek uczestniczenia w praktykach – zgodnych z realizowaną specjalnością. Dzięki zajęciom praktycznym młodzi ludzie zdobywają doświadczenie do przyszłej pracy zawodowej, co zwiększa ich poczucie własnej wartości, a przede wszystkim szanse na zatrudnienie. Atutem OSW jest posiadanie KARTY ERASMUSA, w ramach której studenci (również cudzoziemcy) mogą podjąć praktyki w uczelniach na terenie innych krajów Unii Europejskiej.

Uczelnia dysponuje również Centralnym Laboratorium Badawczym, Centrum Rehabilitacji Ruchowej i Centrum Postawy Ciała – pozwalającym na prowadzenie badań w zakresie fizjologii wysiłku fizycznego, diagnostyki fizycznych i psychicznych predyspozycji sportowych oraz rehabilitacji.

W Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego funkcjonują cztery wydziały:

– Humanistyczno- Społeczny,

– Fizjoterapii,

– Wychowania Fizycznego,

– Zdrowia Publicznego.

Kształcimy na poziomie wyższym w zakresie zawodów o dużym społecznym zapotrzebowaniu zarówno w regionie, jak i w kraju oraz za granicą. Stwarzamy młodzieży szansę na wszechstronny rozwój, zdobycie zawodu, znalezienie pracy zgodnej ze studiowanym kierunkiem i specjalnością, podniesienie statusu społecznego i na podjęcie dalszego kształcenia w kraju i za granicą. Na misję Uczelni składa się również propagowanie wśród studentów i mieszkańców Olsztyna zdrowego stylu życia. Chcemy, aby ludzie mający kontakt z Uczelnią, jej kadrą dydaktyczną, wyposażeniem, urządzeniami i sprzętem nabrali nawyku podejmowania świadomych działań związanych ze swoim zdrowiem, ciałem
i duchem.

Dbamy o to, aby młodzi ludzie byli świadomi znaczenia w ich życiu profilaktyki, ruchu oraz zdrowego odżywiania i stawali się animatorami różnych przedsięwzięć prozdrowotnych.

Studentom z zagranicy w roku akademickim 2016/2017 proponujemy podjęcie studiów na wszystkich oferowanych kierunkach.

ZDROWIE PUBLICZNE, KOSMETOLOGIA, PEDAGOGIKA,– rekrutacja według kolejności zgłoszeń.

FIZJOTERAPIA, TERAPIA ZAJĘCIOWA – obowiązuje ocena z biologii

WYCHOWANIE FIZYCZNE – obowiązuje test sprawnościowy.

Wśród naszych absolwentów jest wielu cudzoziemców, obecnie w szeregach studiujących znajdziemy osoby z Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego

10-243 Olsztyn, ul. Bydgoska 33
osw.olsztyn.pl
tel. (89) 526-04-00

OFERTA KSZTAŁCENIA

STUDIA LICENCJACKIE:
FILOLOGIA ANGIELSKA
FIZJOTERAPIA
KOSMETOLOGIA:
Wellness i Spa
Nutrikosmetyka
PEDAGOGIKA:
Resocjalizacja i profilaktyka społeczna
Animacja turystyki i rekreacji
Pedagogika obronna i survival
Wczesna edukacja i gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
PEDAGOGIKA SPECJALNA:
Logopedia
Oligofrenopedagogika z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
TERAPIA ZAJĘCIOWA
WYCHOWANIE FIZYCZNE
ZDROWIE PUBLICZNE:
Odnowa biologiczna z kosmetyką
Odnowa biologiczna z żywieniem człowieka

STUDIA MAGISTERSKIE:

FIZJOTERAPIA
PEDAGOGIKA:
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika promocji zdrowia
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Socjoterapia
Geragogika
WYCHOWANIE FIZYCZNE

STUDIA PODYPLOMOWE

więcej na osw.olsztyn.pl