Trzy zrealizowane już zadania dostały większe dofinansowanie. Wsparcie było możliwe ze względu na korzystny kurs euro.

Olsztyn to jeden z samorządów, który zyskał na dobrym przeliczniku unijnej waluty – tak zdecydował zarząd województwa warmińsko-mazurskiego. Do miejskiej kasy dodatkowo trafi niemal 11,6 mln złotych.

– Większe wsparcie zyskały nieprzypadkowe projekty – wyjaśnia marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Były to zadania strategiczne z punktu widzenia naszego regionu. Wierzymy, że dodatkowe pieniądze również przyczynią się wzmocnieniu województwa.

W przypadku Olsztyna docenione zostały inwestycje drogowe związane z modernizacją ul. Bałtyckiej, Jagiellońskiej oraz Bartąskiej. Poza tym rozbudowa bazy Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych.

– Dodatkowe wsparcie przydaje się każdemu samorządowi – przyznaje prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. – Przygotowujemy wiele projektów, których celem jest poprawa jakości życia mieszkańców. Część już znalazła się w naszym budżecie, część potrzebuje finansowania. I właśnie takie wsparcie pozwala nam na zabezpieczenie własne wkładu i ubieganie się o zewnętrzne pieniądze.

Wśród zadań, jakie mogą zostać dofinansowane z funduszy przekazanych przez samorząd województwa, prezydent wymienia budowę ul. Pstrowskiego do planowanego węzła obwodnicy – Olsztyn Pieczewo. Kolejne zadanie to termomodernizacja budynków szkół i przedszkoli.

Przebudowa ul. Jagiellońskiej polegała na odbudowaniu odcinka między szpitalem pulmonologicznym a mostem na rzece Wadąg. Kolejnym elementem poprawy bezpieczeństwa było wybudowanie nowej ul. Bartąskiej. To zadanie zostało zakończone w sierpniu 2012 roku. Prace miały wartość niemal 5,7 mln złotych. Po podpisaniu dzisiejszego (29 marca) aneksu, dofinansowanie wzrosło o 933 tys. złotych (do 90 proc. wartości inwestycji).

Modernizacja ul. Bałtyckiej była jednym z ważniejszych zadań związanych z ruchem drogowym. Praktycznie od podstaw wybudowany został półtorakilometrowy odcinek między rondem Schumana a mostem nad torami. W tym przypadku dofinansowanie również wzrosło do 90 proc. Inwestycja kosztowała 24,2 mln złotych, z czego 21,8 mln zł to pieniądze z Unii.

Niemal 90 procent to wsparcie zewnętrzne inwestycji w olsztyński Gastronomik. Z 12,8 mln złotych dofinansowanie ostatecznie wyniosło 11,2 mln. Z tych pieniędzy rozbudowano bazę szkoły oraz wyposażono w nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe, łącznie ponad 17,5 tys. sztuk.