Decyzją Komendanta Głównego Policji z dniem 25 marca br. podinsp. Arkadiuszowi Sylwestrzakowi powierzono obowiązki Zastępcy Komendanta Wójewódzkiego Policji w Olsztynie. Komendant Sylwestrzak będzie sprawował nadzór nad pionem prewencji. To doświadczony policjant, w służbie od 24 lat. Przez ostatnie 4 lata pracował na stanowisku Naczelnika Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Podinsp. Arkadiusz Sylwestrzak uzyskał tytuł magistra na kierunku Pedagogika. Następnie swoją wiedzę doskonalił w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. To właśnie tam m.in. ukończył studia podyplomowe Zarządzania Jednostkami Organizacji w Administracji.

Nowy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie będzie nadzorował pion prewencji. Podinsp. od 24 lat pracuje w Policji. Przez ostatnie 4 lata związany był z Wydziałem Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej w Olsztynie na stanowisku naczelnika.

Nowy komendant nadzorujący pion prewencji ma 44 lata, jest żonaty i ma syna. Jego hobby to sport a także dobra książka i film.