Pierwszy raz nasze miasto będzie pośredniczyć w przekazywaniu unijnych dotacji. W Urzędzie Marszałkowskim podpisane zostało porozumienie w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

ZIT to nowy instrument w unijnej polityce. Jest wykorzystywany przy wspólnych inwestycjach realizowanych przez samorządy – miasta i otaczające je gminy.

Z Olsztynem współpracują Dywity, Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd i Jonkowo. Porozumienie dotyczące współdziałania tych samorządów zostało podpisane w maju 2015 roku. Natomiast teraz (18.3) samorząd województwa powierzył stolicy regionu zadania instytucji pośredniczącej.

– To dopełnienie wcześniejszych uzgodnień – wyjaśnia marszałek województwa, Gustaw Marek Brzezin. – Jednocześnie to wymiar umowy partnerskiej między rządem, regionami i Brukselą. Nie mowy o stagnacji, cały czas wdrażamy unijne programy.

Zadania realizowane przy okazji ZIT będą finansowane z kilku źródeł – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z kontraktu terytorialnego, czyli budżetu państwa. Łącznie do dyspozycji są niemal 64 mln euro.

– Dla naszych samorządów to szczególne wydarzenie – mówił prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. – Będziemy realizować szereg przedsięwzięć związanych z różnymi dziedzinami. To m.in. zadania przebudowa dróg lokalnych, inwestycje dotyczące transportu publicznego, poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, rewitalizacja, ochrona zdrowia.

Wśród najważniejszych inwestycji jest już przygotowywany projekt Centrum Zarządzania Kryzysowego.