Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych jest jednym z najlepszych w Polsce w swej kategorii. Uczniowie udowadniają to podczas kolejnych zmagań.

Międzynarodowe spotkania i doskonałe wyniki w konkursach stały się już normą dla olsztyńskiego Gastronomika. Jedną z ważniejszych weryfikacji wiedzy i umiejętności są jednak olimpiady.

W Poznaniu odbył się centralny etap XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności. Ze stolicy Warmii i Mazur wzięły w nim udział czworo uczniów.

Aneta Olejnik i Weronika Rarak zdobył podczas testu po 38 punktów, natomiast Dagmara Pogorzelska i Marcin Połoch zgromadzili po punkcie mniej. Ten rezultat dał uczniom klasy 4Ts tytuł finalistów.

Przy okazji zmagań była okazja zwiedzić jeden z 18 fortów tworzących Twierdzę Poznań oraz zajrzeć do hali półtechniki w budynku pilotowej stacji biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

W szkolnych etapach Olimpiady brało udział około 1100 osób. Do etapu centralnego zakwalifikowało się 55 uczniów.