Zadanie nie było łatwe, bo dzieje regionu nie są proste. Dzięki pracy ekspertów, przy udziale mieszkańców ustalony został Kanon Kulturowy Warmii i Mazur.

Pomysł stworzenia takiego zbioru wyszedł ze Wspólnoty Kulturowej Borussia. Organizacja od ponad ćwierć wieku działa na rzecz pogłębiania dialogu i tolerancji między ludźmi różnych narodowości, wyznań, tradycji.

Kanon to próba znalezienia odpowiedzi na ważkie pytania. Co stanowi o wyjątkowości Warmii i Mazur i wyróżnia nas na tle innych regionów Polski? Czy jako dzisiejsi mieszkańcy regionu znajdujemy wspólne punkty odniesienia, gdy odczytujemy kulturową i historyczną przestrzeń, odwołujemy się do postaci i dzieł związanych z regionem i jego kulturą? Jakie są symbole naszej tożsamości regionalnej?

Dzieło, osobowość, miejsce oraz wydarzenie – to filary Kanonu. Swoje propozycje zgłaszały osoby związane z Borussią, a także kilkudziesięciu ludzi kultury zamieszkujących Warmię i Mazury. Internauci mogli głosować na przedstawione propozycje przez cały luty.

Jakie zapadły decyzje? Jakie były wybory Internautów i czy różniły się od wskazań ekspertów? O tym dowiemy się już w piątek (18 marca). Uroczyste ogłoszenie wyników i podsumowanie Kanonu Kulturowego Warmii i Mazur o godz. 17:00 w salach kopernikowskich olsztyńskiego zamku.