Prof. Ryszard Górecki ponownie został wybrany na funkcję rektora UWM. Będzie piastować to stanowisko w kadencji 2016-20. Kolegium elektorów wybrało także prorektorów.

W środę 16 marca na UWM odbyły się wybory rektora i prorektorów. Wybierało ich kolegium elektorów złożone ze 120 osób – członków senatu, przedstawicieli studentów i doktorantów oraz pracowników uczelnianej administracji. Obecnych było 116 elektorów. Prof. R. Górecki, dotychczasowy rektor i jedyny kandydat na stanowisko rektora w nowej kadencji otrzymał 95 głosów za, 15 przeciw i 6 wstrzymujących się.

– Dziękuję za zaufanie. Dziękuję tym wszystkim, którzy ze mną pracowali dla dobra uczelni. Dalej będę pracować dla jej dobra. Niektórzy ludzie mają to szczęście, że mogą życie poświecić jakiejś sprawie. Dla mnie tą sprawą jest nasz Uniwersytet, chociaż wiele razy odbywało się to kosztem mojej rodziny – powiedział rektor dziękując za wybór.

W dalszej części zebrania odbyły się wybory prorektorów. Byli to kandydaci zaproponowani przez prof. Góreckiego. Prof. Grzegorz Białuński otrzymał 109 głosów za i 7 przeciw; wstrzymujących się 0. Dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM otrzymał 108 głosów za, 7 przeciw i 1 wstrzymujący się. Prof. Jerzy Jaroszewski zdobył 100 głosów za, 11 przeciw i 2 wstrzymujące się. Prof. Wojciech Maksymowicz – 75 głosów za, 35 przeciw i 6 wstrzymujących się; dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM – 107 za, 9 przeciw, 0 wstrzymujących się.

W gronie prorektorów nowa postać to prof. W. Maksymowicz, dziekan Wydziału Nauk Medycznych. Został prorektorem ds. uczelni medycznej. Natomiast prorektorowi Jerzemu Przyborowskiemu oprócz zadań związanych z kształceniem przybyły także sprawy studenckie. Jako kandydat na prorektora ds. studenckich uzyskał 100-procentowe poparcie doktorantów i studentów – członków kolegium elektorskiego. Pozostali prorektorzy zachowują swoje dotychczasowe kompetencje.