Jak co roku dość szybko upływa czas na rozliczenie się z otrzymanych dochodów. W tym roku termin ten został wydłużony o dwa dni. 30 kwietnia wypada w sobotę, więc czas na złożenie zeznania mamy do poniedziałku 2 maja. Warto jednak nie czekać do ostatniej chwili i już teraz poświęcić kilka minut, żeby mieć to z głowy.

Najczęściej rozliczamy się wypełniając formularz PIT-37. Muszą go wypełnić ci podatnicy, którzy uzyskali dochody z umowy o pracę, umowy zlecenie bądź umowy o dzieło. Warto wiedzieć, że będzie on wymagany także w przypadku tych osób, których dochody nie przekroczyły kwoty wolnej od podatku. Takowi podatnicy nie zapłacą podatku od dochodu, ale i tak otrzymają PIT-11 i będą musieli wypełnić formularz PIT-37.

Pamiętaj o ulgach podatkowych

Podczas rozliczeń podatnicy mają możliwość skorzystać z różnego rodzaju ulg. Jeśli z takowych korzystają muszą dodatkowo załączyć PIT/O.

Spośród dostępnych ulg dla podatników znajdujemy ulgę na dzieci. Takowa przysługuje osobom wychowującym niepełnoletnie dziecko. Można korzystać z ulgi na dzieci także w sytuacjach, gdy są to osoby uczące się bądź studiujące do 25 roku życia. O ile dziecko takie nie pracuje, nie wzięło ślubu bądź też ewentualne dochody nie przekroczyły kwoty wolnej od podatku (3089 zł). Druga sytuacja, w której można korzystać z ulgi na dzieci dorosłe dotyczy tych pełnoletnich, którzy otrzymują zasiłek pielęgnacyjny bądź rentę socjalną. W tym wypadku nie została określona górna granica wieku.

W tym roku zaszła pewna zmiana dotycząca osób, których podatek jest niższy od przysługującej kwoty ulgi. Aby skorzystać z pełnej ulgi na dziecko nie muszą już wypełniać dodatkowego formularza. Obecnie wypełnia się odpowiednie pola, które z wcześniej obowiązującego druku PIT/UZ zostały przeniesione na aktualny PIT-37 (dla osób pracujących na umowę o pracę, umowę o dzieło lub umowę o zlecenie) bądź też PIT-36 (dla osób pracujących za granicą lub posiadających własną działalność gospodarczą). Do tego należy w formularzu uwzględnić załącznik PIT/O.

Co jeśli popełnimy błąd przy wypełnianiu deklaracji?

Ważną informacją, która obejmuje wszystkich podatników jest fakt, że skorygowanie źle wypełnionej deklaracji nie wymaga już pisemnego składania druku ORD-ZU. W tym roku obowiązuje konieczność ponownego złożenia takiego samego formularza (np. PIT-37) z tą różnicą, iż w odpowiednim miejscu należy zaznaczyć, że jest to deklaracja korygująca, a nie rozliczeniowa, jak w przypadku pierwotnie składanej deklaracji.

Dla ułatwienia – program do PIT

Informacji odnośnie tego, jak składać, które formularze wypełniać i jakie załączniki dołączać jest w internecie dużo. Mimo to wielu podatników ma problem z prawidłowym ich wypełnieniem, jak i dokładnym wyliczeniem podatku. Pomocą może w tym wypadku okazać się darmowy program do wypełniania deklaracji i rozliczania, który znajdziemy na stronie www.RozliczeniePit.pl. Przejrzysty kreator przeprowadza powoli przez wszystkie etapy wypełniania deklaracji, by nawet początkujący podatnicy mieli szansę samodzielnego i przede wszystkim, prawidłowego wypełnienia niezbędnych formularzy.