Funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej na co dzień weryfikują warunki wjazdu do RP i dokonują kontroli legalności pobytu przebywających na Warmii i Mazurach cudzoziemców. Efektem ich pracy z ostatnich 24 godzin jest zatrzymanie 5 cudzoziemców.

W pierwszym przypadku funkcjonariusze z Olsztyna podczas realizacji zadań mających na celu przeciwdziałanie nielegalnej migracji, na drodze krajowej numer 16 przeprowadzili kontrolę drogową samochodu ciężarowego marki DAF. Kierowcą pojazdu okazał się 49-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna przedstawił do kontroli kartę pobytu, której ważność upłynęła w grudniu 2015 roku. Ponadto nie posiadał innego ważnego dokumentu uprawniającego go do pobytu na terytorium Polski. W związku z powyższym osobę zatrzymano. W toku dalszych wyjaśnień i ustaleń osoba została pouczona o obowiązku opuszczenia terytorium RP.

Kilka godzin wcześniej tym razem w Korszach na przystanku autobusowym zatrzymano kolejnego obywatela Ukrainy. Mężczyzna nie posiadał paszportu ani innych dokumentów uprawniających go do legalnego przebywania na terytorium Polski. Wobec 45-letniego obywatela Ukrainy zostanie wszczęta procedura wydaleniowa.

Kolejne zdarzenia miały miejsce w drogowych przejściach granicznych.

W Grzechotkach dwoje podróżnych przedstawiło do kontroli granicznej sfałszowane dokumenty potwierdzające cel wjazdu i pobytu w RP. Obywatele Rosji okazali do kontroli wizy wydane w celu prowadzenia działalności gospodarczej i zaproszenia, które miały potwierdzać cel ich podróży. W toku dalszych sprawdzeń okazało się, że dokumenty były fałszywe. Wyszło również na jaw, że podróżni kilkukrotnie posługiwali się nieprawdziwymi dokumentami. Najpierw przedstawili fałszywe dokumenty urzędnikowi konsularnemu, by uzyskać wizę. Później posłużyli się podczas kontroli granicznej sfałszowanymi zaproszeniami i wyłudzonymi wizami. Obywatele Rosji zostali zatrzymani i przyznali się do zarzucanych czynów. Podróżnym unieważniono wizy i odmówiono wjazdu do Polski.

Natomiast w drogowym przejściu granicznym w Bezledach podczas odprawy granicznej zatrzymano obywatela Rosji, który był poszukiwany przez sąd do wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności za nieuiszczenie grzywny.