Izabela Smolińska-Letza, która przez rok piastowała funkcję zastępcy wójta, przestała być pracownikiem Urzędu Gminy.

Z końcem stycznia 2016 roku Izabela Smolińska-Letza zakończyła pracę na stanowisku zastępcy wójta. Swoje obowiązki piastowała od stycznia 2015 roku.

– Bardzo chcielibyśmy podziękować zastępcy wójta za współpracę. – wyjaśnia Rafał Wilczek, sekretarz gminy.

Do obowiązków Izabeli Smolińskiej-Letza należały przede wszystkim zagadnienia oświatowe na terenie gminy Purda oraz kwestie dotyczące inwestycji. Zastępca wójta czuwała także nad prawidłowym funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Była już zastępca wójta w swojej karierze zawodowej, była m.in. wicestarostą olsztyńskim.

Władze gminy nie podjęły jeszcze decyzji czy na miejsce zastępcy wójta zostanie powołana nowa osoba. Na razie obowiązki zastępcy wójta przejął Rafał Wilczek, sekretarz gminy.