Już przyjmowane są zapisy na kolejny rok szkolny do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn.

W związku z tym Prezydent Olsztyna napisał list do rodziców dzieci 6-letnich. Zachęca, by ocenić możliwości  intelektualne, dojrzałość emocjonalną i społeczną oraz fizyczną, co ułatwi podjęcie  podjęcie decyzji o skierowaniu dziecka do szkoły.

Ponadto wszyscy rodzice, którzy chcieliby zasięgnąć porady specjalisty w tej sprawie, będą mogli to zrobić podczas Dnia Otwartego w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Kościuszki. Spotkanie z Prezydentem, dyrektorem Wydziału Edukacji oraz psychologiem odbędzie się 05 marca 2016 o godz. 10:00.

W pierwszym etapie naboru do szkół podstawowych przyjmowane są dzieci, które mieszkają w obwodzie danej szkoły. Zgłoszenia można składać do 14 marca. Następnie, w drugim etapie, rozważane będą kandydatury dzieci spoza obwodu danej szkoły. Warunek – w placówce nadal muszą być wolne miejsca.

Więcej szczegółów na temat rekrutacji można znaleźć w portalu rekrutacji na 2016 rok.