Według prognoz GUS do 2025 roku na Warmii i Mazurach osoby po 60. roku życia będą stanowiły ok. 25 proc. mieszkańców. Rosnąca liczba seniorów skupia uwagę samorządów. Marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin spotkał się z przedstawicielami Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

Parlament powstał, by promować solidarność wewnątrzpokoleniową i międzypokoleniową, wolontariat osób starszych oraz aktywność społeczną i obywatelską. W jego ławach zasiada 460 osób, w tym 20 z województwa warmińsko-mazurskiego.

– Przyjechaliśmy się przedstawić, zaprezentować rolę parlamentu i poprosić o wsparcie naszych inicjatyw – mówi Jerzy Giezek z działdowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, przedstawiciel delegatów. W parlamencie uczestniczą reprezentanci Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Rady Seniorów, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz innych organizacji senioralnych.

Warmińsko-mazurscy delegaci do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów podzielili się wrażeniami z pierwszego plenarnego posiedzenia w stolicy i zadeklarowali wsparcie wojewódzkiej polityki senioralnej.

– Jesteście głosem, którego należy słuchać – zapewnia marszałek Brzezin. – Brzmi w nim ogromne doświadczenie i energia do zmieniania świata. Taką aktywność można stawiać za wzór.

Samorząd województwa wspiera inicjatywy seniorów, organizując m.in. otwarte konkursy ofert na działania na rzecz osób starszych. W tym roku organizacje pozarządowe mogą uzyskać na ten cel ponad 180 tys. zł. W województwie warmińsko-mazurskim działają obecnie 32 Uniwersytety i Akademie Trzeciego Wieku oraz 74 placówki świadczące pomoc i opiekę seniorom. Według statystyk GUS-u w 2014 roku wśród mieszkańców Warmii i Mazur 17,4 proc. miało powyżej 60 lat, do 2025 odsetek ten ma wzrosnąć do ok. 25 proc.