Podczas rutynowych badań jakości wody na Stacji Uzdatniania Wody „Kortowo” stwierdzono obecność kolonii bakterie grupy E.coli.

Dziś (28.2) w godzinach rannych Stacja została wyłączona z użytkowania. Trwa intensywne płukanie filtrów oraz zbiorników wody czystej. Badana jest woda w sieci. Płukane są również sieci wodociągowe, którymi dostarczana jest woda z SUW „Kortowo” w rejonie Kortowa, Brzezin i Osiedla Mleczna. W trakcie płukania pobierane są kolejne próby do badań laboratoryjnych.

Więcej informacji na ten temat may otrzymać jutro.

Jak poinformował nas rzecznik rzecznik prasowy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Olsztynie pani Anita Chudzińska –  Woda z pozostałych Stacji Uzdatniania Wody na terenie Olsztyna jest właściwej jakości, co jest monitowane przez laboratorium PWiK Sp. z o.o. Olsztyn w systemie ciągłym. Z powodu wyłączenia SUW Kortowo i przejęciu jej zadań przez pozostałe Stacje na terenie Olsztyna możliwe są spadki ciśnienia wody w sieci wodociągowej oraz zmiany jej klarowności. Z powodu stwierdzenia obecności zanieczyszczenia biologicznego wody na Stacji Uzdatniania Wody „Kortowo” (prawdopodobnie bakterie z grupy E.coli) została ona wyłączona z eksploatacji. Pogorszenie jakości wody stwierdzono podczas rutynowych badań. Trwa intensywne płukanie filtrów oraz zbiorników wody czystej. Informacja o wyłączeniu Stacji została przekazana właściwym organom, w tym Powiatowemu Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Olsztynie.