Trzy warianty zostały przygotowane na zlecenie ratusza przez gdańskie biuro projektowe. Pierwsze spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami odbędzie się na początku marca. 

Planowana przez miasto rozbudowa sieci tramwajowej ma polegać na połączeniu Jarot i Pieczewa z fabryką Michelin oraz z węzłem przesiadkowym przy dworcu PKS/PKP. Poza tym rozbudowana i odpowiednio wyposażona ma być zajezdnia tramwajowa. Ratusz stara się o dofinansowanie projektu z unijnej kasy.

Jak zapowiadano, urzędnicy chcą skonsultować trzy przygotowane warianty z mieszkańcami – z tym że olsztynianie nie będą mieli wpływu na wybór trasy nowych linii tramwajowych. Będą mogli zabrać głos w kwestii m.in. przestrzeni na pieszych, rowerzystów czy samochodów osobowych oraz zagospodarowania zieleni.

Swoje opinie można zgłaszać na Platformie Konsultacji Społecznych (TUTAJ) lub przyjść na spotkanie otwarte – pierwsze z nich odbędzie się 1 marca (wtorek) o godz. 17 w Szkole Podstawowej nr 34 przy ul. Herdera, a drugie dzień później – 2 marca (środa) o godz. 17 – w ratuszu, w sali 219.

W ramach inwestycji:

  • powstanie dwutorowa linia tramwajowa stanowiąca uzupełnienie nowej linii tramwajowej,
  • przebudowana zostanie pętla Pieczewo i Tęczowy Las na węzeł integracyjny, uwzględniający ruch tramwajowy, autobusowy, samochodowy, pieszy i rowerowy wraz z budową miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
  • zmianie ulegnie układ drogowy poprzez niezbędną przebudowę istniejących ulic wzdłuż projektowanej linii tramwajowej wraz z infrastrukturą oraz ze skrzyżowaniami ulic przylegającymi do trasy linii tramwajowej (przebudowa skrzyżowań, przejść dla pieszych, przystanków, chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych),
  • powstanie infrastruktura piesza i rowerowa (budowa ścieżek rowerowych, parkingów rowerowych i chodników).

wizulizacja tramwaj 2 linia