Wojewoda Artur Chojecki powołał dziś (23.02) na stanowisko Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego Pawła Żukowskiego. Wcześniej tę funkcję sprawował Marek Reda. 

Nowo powołany dyrektor generalny jest prawnikiem administratywistą. Studia ukończył na Uniwersytecie Gdańskim i obecnie odbywa tam Filologiczne Studia Doktoranckie. Jest także pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Był również stypendystą Ministra Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce – informuje Urząd Wojewódzki w Olsztynie. Paweł Żukowski starał się też o mandat radnego Olsztyna w 2014 roku z listy Prawa i Sprawiedliwości.

Dyrektor generalny podlega bezpośrednio wojewodzie. Jego zadaniem jest zapewnienie funkcjonowania i ciągłości pracy urzędu. Odpowiada również za organizację pracy, w szczególności poprzez sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad wydziałami urzędu w zakresie prawidłowego wykonywania przez nie zadań określonych przez wojewodę.