Ekociepłownia ma być jedną z ważniejszych inwestycji ostatnich lat. Podczas poniedziałkowego (22.02) spotkania odbędzie się dyskusja o przyszłości energetyki cieplnej w Olsztynie.

Wybór partnera, który wraz z MPEC-em miałby wybudować Ekociepłownię, ma się zakończyć w połowie tego roku. Od 2017 trwałaby budowa, a uruchomienie kombinatu powinno nastąpić w 2020 roku. Przy okazji zmodernizowana ma zostać ciepłownia w Kortowie. Inwestycja ma zagwarantować dostawy ciepła mieszkańcom Olsztyna po roku 2020, gdy jego dostarczania zaprzestanie ciepłownia Michelin.

Powstanie nowego bloku oznaczać będzie również inne niż dotychczas pozyskiwanie ciepła. W kombinacie, który ma zostać zlokalizowany przy ul. Lubelskiej, nośnikiem energii będzie paliwo alternatywne wytworzone w pobliskim Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

W poprzednim roku przeprowadzone zostało w Olsztynie badanie, którego celem było poznanie opinii olsztynian na temat realizowanego projektu. Niemal 58 procent pytanych stwierdziło, że budowa ekologicznych elektrociepłowni, wytwarzających energię z odpadów, to dobry pomysł. Natomiast 63 proc. ankietowanych stwierdziło, że nie ma obaw i wątpliwości związanych z budową takiej instalacji.

O przyszłości energetyki cieplnej w naszym mieście będzie można rozmawiać przy okazji Akademii Wiedzy o Olsztynie. Spotkanie w Parku Naukowo-Technologicznym zacznie się w poniedziałek (22.02) o godz. 17.

Będzie można wówczas usłyszeć o szczegółach olsztyńskiego projektu, o rynku ciepła w Polsce i o tym, czy trzeba bać się termicznego unieszkodliwiania odpadów – precyzują pracownicy Urzędu Miasta Olsztyna. – Wśród ekspertów są przedstawiciele Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Politechniki Łódzkiej, Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Funduszu Ochrony Środowiska, Instytutu Sobieskiego oraz specjaliści z zakresu ochrony powietrza.

Spotkaniu patronuje Towarzystwo Miłośników Olsztyna.

akademia-wiedzy-plakat

[custom-related-posts title=”Pisaliśmy o tym” order_by=”title” order=”ASC” none_text=”None found”]