To jeden z obowiązków każdego obywatela. Ważne jednak, aby płacić podatki z głową.

Budowa nowych ulic i remonty dotychczasowych, obiekty rekreacyjne i sportowe, rozwój komunikacji publicznej, coraz lepsza edukacja – tego wszystkiego nie byłoby bez pieniędzy samorządu. Bowiem zewnętrzne dofinansowanie nie załatwia wszystkiego.

Nic dziwnego, że samorządy coraz bardziej interesują się, dokąd kierowane są przychody z podatku dochodowego od osób fizycznych – mówi prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz.

Ważne jest kierowanie podatku niekoniecznie tam, gdzie jest się zameldowanym, a tam, gdzie się rzeczywiście żyje – podkreślają ratuszowi urzędnicy. – Dlatego jeśli pracują Państwo w Olsztynie, korzystają z miejskiej oferty, a dzieci chodzą do szkół lub przedszkoli, apelujemy o przekazanie podatku do stolicy regionu.

Jak to zrobić? Wystarczy przy składaniu PIT-u wypełnić dodatkowy formularz zgłoszenia aktualizacyjnego ZAP-3, dostępny w każdym urzędzie skarbowym. Formularz należy oddać osobiście lub wysłać do urzędu pocztą.

Jak istotne jest takie wsparcie, można przekonać się samemu. Wystarczy skorzystać ze specjalnych narzędzi, pokazujących zależności między wpływami a wydatkami miasta. Pierwszym z nich jest „Portfel Miasta„, który w przyjazny sposób pozwala sprawdzić, na co wydawane są publiczne pieniądze. Tymczasem „Suwak Bużetowy” pozwala w prosty sposób poznać wydatki budżetu Olsztyna oraz sprawdzić, jakie oddziaływanie na poszczególne zadania gminy ma odpowiednie rozdysponowanie środków.

Żeby dopełnić działań budowanych na lokalnym patriotyzmie, proponuję również skierowanie 1 proc. podatku do jednej z olsztyńskich organizacji pożytku publicznego – apeluje Piotr Grzymowicz. – Jest szansa, że on też do nas wróci.